Invited lecturers

Invited lecturers:

1) Prof. dr Ilya Zavodnik, Yanka Kupala State University of Grodno / Faculty of Biology and Ecology / Head of the Department of Biochemistry

2) PhD, Oleg Sozinov, Yanka Kupala State University of Grodno/ Faculty of Biology and Ecology/ Head of the Department of Botany

3) Prof. dr Gintaras Denafas/ Kaunas University of Technology / Faculty of Chemical Technology / Prof. of Department of Environmental Technology

4) Aleksandr Karevsky, Yanka Kupala State University of Grodno/ Faculty of Biology and Ecology

5) Prof. Bożena Łozowicka, Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy

6) M.Sc. Grażyna Żyła-Pietkiewicz, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

7) 2 ekspertów z instytucji państwowych zajmujących się ochroną zasobów naturalnych