For sponsors

Informacje dla SPONSORÓW:
PAKIET PLATYNOWY:
5 000 zł i powyżej
– stoisko usytuowane w centralnym miejscu – obok Sali wykładowej – ok. 5 m2
– baner na sali wykładowej oraz przy wejściu do budynku / miejscu rejestracji
– możliwość ustnego wystąpienia w trakcie obrad pomiędzy prezentacjami (10-15 min)
– logo wraz z informacją na stronie i w książce abstraktów
– przekładka w książce abstraktów
– udział 2 osób w konferencji i imprezach towarzyszących

PAKIET ZŁOTY
3 000 zł – 5 000 zł
– stoisko ok. 5 m2
– logo wraz z informacją na stronie oraz w książce abstraktów
– przekładka w książce abstraktów
– udział 2 osób w konferencji i imprezach towarzyszących

PAKIET SREBRNY
1 500 zł – 3 000 zł
– stoisko ok. 5 m2
– logo wraz z informacją na stronie oraz w książce abstraktów
– przekładka w książce abstraktów
– udział 2 osób w konferencji i imprezach towarzyszących

Przewidujemy również inne formy wsparcia:
– sponsoring Bankietu, przerw obiadowych, kawowych itp.
– inne formy wsparcia